Dodge Ram 1500 5.7 V8 400PK | LPG | Laramie | Panorama | 3.5